Perspectives

A fons

Rodem, rodem que el món s’acaba

Per

El gota a gota de pel·lícules dirigides per dones és constant, però encara massa lent quan ja fa cent vint-i-dos anys del naixement del setè art. Aquí, a Europa i a la resta del món. L’escassa producció cinematogràfica femenina reflecteix

A fons Pigor i Eichhorn, mestres del kabaret contemporani

Berliner kabarett

Per

Mein Thema ist unsere Existenz, und das wenn
möglich in Form einer Komödie zu schildern,
das bleibt dann immer noch tragisch genug

‘El meu tema és la nostra existència i, quan
és possible, descriure-la en forma de comèdia
queda encara …

A fons La Cie. Artonik va inaugurar Fira Tàrrega 2016

Les arts de carrer al segle XXI

Per

Els països mediterranis tenen una llarga tradició de cultura al carrer. El folklore, les fires, els festeigs omplen els carrers de color i de vida, al llarg de tot l’any, més enllà dels mesos de la calor. Malgrat això, hi …

A fons Natasha Duran en acció

Amb risc… I sense premi. Especialistes de cinema

Per

La feina de l’especialista de cinema és tan vital per al bon desenvolupament del rodatge d’una pel·lícula com la dels maquilladors, els dissenyadors de vestuari, els creadors de la banda sonora, etcètera. Però la seva visibilitat no corre paral·lela al

1 2 3 4 5 6 8