El termini per presentar les propostes finalitza el 31 de maig.

L’AADPC obre una nova convocatòria de residències semestrals, adreçada a tots els seus associats, per al segon període del 2017 (de juliol a desembre).

Les sol·licituds d’espai s’han de demanar en en torns de matí o tarda entre els mesos de juliol i desembre del 2017. Escolliu la sala, les dates i els horaris preferents però quedaran pendents de confirmació ja que estem subjectes a la disponibilitat de l’espai.

Totes les parts del dossier s’han d’enviar dins un mateix arxiu pdf o word. Aquest document ha d’incloure:
    • la descripció del projecte
    • els CV dels integrants
    • el pressupost estimatiu dels costos de producció i els costos de personal
    • el detall de tot tipus d’aportacions rebudes, ja siguin econòmiques o materials, que ajudin a la realització del projecte
    • la preferència de dates, horaris i sala

Els socis que hagin obtingut plaça de residents se’ls hi comunicarà personalment al llarg de la segona quinzena de juny i es farà públic en el següent informatiu mensual.

Descarregueu-vos les BASES GENERALS d’aquestes residències per a més informació i ompliu aquest FORMULARI.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a bustia@aadpc.cat

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta