S’adreça a la promoció internacional de les arts escèniques.

La convocatòria romandrà oberta fins al 27 de novembre i es concediran un mínim de vuit ajudes per una quantia màxima de 2.000 euros cadascuna. Es destina a socis de la SGAE que desenvolupin la seva activitat principal en el camp de la dramatúrgia o en el de la coreografia. Hi tenen cabuda les propostes que s’emmarquin en els diversos corrents d’escriptura dramàtica per a l’escena o en les diverses expressions de la dansa. Un mateix autor no pot rebre més d’una ajuda a viatges en el mateix any.

Són  susceptibles  de  participar  en  aquesta  convocatòria  els  projectes que impliquin la presència de l’autor en un festival, certamen, fira, mercat o un altre tipus d’acte orientat  a la promoció internacional de la seva obra i que es faci en un país diferent del de residència de l’autor.

El projecte s’ha de presentar acompanyat d’una descripció i un cronograma que detalli la data i el lloc de celebració de l’acte. El projecte ha d’anar acompanyat de la documentació necessària que demostri la participació de l’autor en l’acte.

Més informació al següent enllaç: http://www.fundacionsgae.org/userfiles/CAT_Bases%20de%20las%20ayudas%20a%20viajes%20aaee_2015.pdf

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta