Es persegueix fomentar unes “garanties mínimes” en l’exercici de la professió

L’Associació d’Actors i Directors de Catalunya (AADPC) ha publicat un comunicat recomanant als associats que no participin en curtmetratges “exclusivament acadèmics” d’alumnes d’escoles de cinema o audiovisual. En el comunicat tracta en profunditat l’assumpte, tot afirmant que “No creiem raonable, en els temps que corren, que l’actor professional que presta els seus serveis en un projecte acadèmic no rebi les garanties mínimes que requereix l’exercici de la seva feina, tan a nivell professional com  personal”.

Passem a reproduir integre l’escrit de l’AADPC on aconsell als seus socis no participar en curtmetratges acadèmics.

COMUNICAT DE LA JUNTA EXECUTIVA DE L’AADPC – COL.LABORACIONS EN CURTMETRATGES

Fa uns quants anys l’AADPC va promoure, entre els professionals que col·laboren en produccions audiovisuals no remunerades, la utilització d’un contracte de col·laboració entre els actors i les escoles de cinema, un document que es va posar a disposició de tothom a la web de l’Associació.

Hem de recordar que la única raó per la qual els actors i actrius podem decidir prestar gratuïtament la nostra feina en els curtmetratges és quan es tracta de projectes exclusivament acadèmics que no tinguin cap finalitat comercial sinó pedagògica. I, en aquests casos, al no existir una relació laboral ni cap contracte on s’estableixin drets ni obligacions, la Secretaria Sindical i el Departament jurídic-laboral de l’Associació d’Actors es van encarregar de recollir en un document aquells punts bàsics que ens semblaven imprescindibles de fer constar per escrit, i que haurien de ser signats sempre  per les parts abans de l’inici de cada rodatge.

Arran de moltes queixes per part del nostre col·lectiu, i a fi i efecte de fer pedagogia sobre aquesta necessitat, vam iniciar una ronda de contactes amb les escoles de cinema per tal de traslladar-los la conveniència d’utilitzar aquest document de mínims.

Davant l’eventualitat que qualsevol projecte- inicialment pedagògic- esdevingui comercial o acabi obtenint beneficis econòmics, els interessos dels actors han d’estar degudament protegits. Però també hi ha altres aspectes a protegir no menys importants, com l’ús adequat de la imatge de l’actor, els drets que generen aquestes imatges, i els riscos personals inherents a  qualsevol activitat en un set de rodatge.

A la vegada, el document serviria per garantir a les dues parts la realització de la feina amb professionalitat,  un calendari de rodatge establert amb antelació suficient, o altres consideracions com  l’entrega del material gravat per al videobook de l’actor.

PERÒ, malgrat  la  bona disposició d’algunes de les escoles amb qui ens hem entrevistat, la major part han posat un inconvenient que, per a nosaltres, esdevé insalvable i així us ho volem traslladar.

Les escoles diuen que aquests projectes son responsabilitat exclusiva de l’alumne i no de l’escola, que elles no en tenen cap control, i que, en conseqüència, no poden signar el document, sinó que, en tot cas, ho hauria de fer l’alumne de forma voluntària, doncs tampoc el poden obligar. Des de l’AADPC entenem que això és inacceptable, i que, per a que aquests contractes de col·laboració tinguin un mínim de garanties, els han de signar els responsables legals  de les escoles.

No creiem raonable, en els temps que corren, que l’actor professional que presta els seus serveis en un projecte acadèmic no rebi les garanties mínimes que requereix l’exercici de la seva feina, tan a nivell professional com  personal.

PER AQUEST MOTIU, HEM DE DESACONSELLAR A LES NOSTRES ASSOCIADES I ASSOCIATS DE PARTICIPAR EN PROJECTES ACADEMICS MENTRE LES ESCOLES NO SE’N FACIN RESPONSABLES GARANTINT ELS DRETS DELS ACTORS I ACTRIUS -I L’EXERCICI SEGUR DE LA SEVA FEINA- MITJANÇANT UN CONTRACTE DE COL.LABORACIÓ NO REMUNERADA SIGNAT SEMPRE PER UN REPRESENTANT LEGAL DE L’ ESCOLA O PRODUCTORA.

La Junta de l’AADPC hem decidit fer aquesta recomanació, com a mesura de prevenció, però seran els actors i les actrius qui hauran de decidir lliurement què fer en cada cas.

JUNTA EXECUTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I DIRECTORS PROFESSIONALS DE CATALUNYA

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta