Ramon Muntaner, director de SGAE en la zona mediterrània, i Bet Orfila, presidenta d’ADETCA.

L’acord assegura una gestió eficaç dels drets d’autor.

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) van signar el 21 de juny un conveni de col·laboració segons el qual ambdues entitats treballaran conjuntament en una gestió eficaç de la facturació dels drets d’autor al col·lectiu de socis d’arts escèniques i música de la SGAE.

Per mitjà d’aquest acord, la SGAE obtindrà informació relativa a la venda d’entrades dels actes i espectacles en els quals s’utilitzen obres del repertori dels socis que administra, i que ADETCA recull setmanalment; l’accés a aquestes dades permetrà a la societat de gestió realitzar la facturació dels drets d’autor de les obres amb la màxima rapidesa i fiabilitat.

El conveni estarà en vigor fins al 31 d’ agost de 2018 i es prorrogarà per anualitats. Ambdues entitats reforcen, d’aquesta manera, el seu compromís per la promoció de la dramatúrgia i la música i el respecte i la protecció de la creació autoral, els drets d’autor i la propietat intel·lectual.

A fi de vetllar per un correcte compliment de l’acord, SGAE i ADETCA han creat una comissió de seguiment i anàlisi de temes d’interès per les parts, la qual integraran dues persones designades per SGAE i dues persones designades per ADETCA.

Compartir.

Sobre l’autor

Treballar la cultura, fer visible el món amb l'objectiu de millorar-lo. Tota la resta és folklore. Director d'Entreacte, entre moltes altres coses.

Deixa una resposta