A fi de promoure projectes relacionats amb la transformació social, l’AADPC impulsa juntament amb l’entitat transFORMAS el programa “Teatre com a eina per a la millora social”, que dotarà aquesta branca de l’escena de professionals preparats. Tot i que el projecte es troba en fase d’estudi per part de les institucions i altres entitats, des d’Entreacte us en volem fer cinc cèntims.

Visibilitzar la feina feta en l’àmbit del teatre com a eina social, transformadora i generadora de cohesió. Aquest és un dels objectius que persegueixen l’AADPC i transFORMAS –associació de professionals del teatre especialitzats en Teatre Social i  Teatre de l’Oprimit–, dues entitats que col·laboren en un programa que vol reivindicar el valor de la cultura com a impulsora de canvis socials.

El programa Teatre com a eina per a la millora social no només busca la complicitat institucional, sinó que vol fomentar una col·laboració estreta entre les institucions culturals i socials dels municipis catalans, per tal de crear xarxes i establir sinergies que aprofitin els recursos existents i, d’aquesta manera, puguin garantir la sostenibilitat de l’experiència. Queda clar, doncs, que es tracta d’un programa que fuig de la centralitat de Barcelona per impulsar i donar visibilitat a projectes d’arts escèniques de qualitat vinculats a tot el territori català.

 Un programa, quatre fases

Teatre com a eina per a la millora social preveu desenvolupar-se en quatre fases. La primera se centrarà en la sensibilització sobre les possibilitats i utilitats de les arts escèniques associades al treball comunitari de diferents actors culturals –tècnics de cultura d’ajuntaments, gerents i directors de teatres públics, artistes, etc.– i/o socials –tècnics de departaments d’atenció a les persones, professors, dinamitzadors– dels municipis catalans. La formació és la clau d’aquesta fase: amb la mirada posada en l’ús de les arts escèniques per a la cohesió comunitària i l’accessibilitat a la cultura dels “no públics” –creadors exclosos socialment–, la formació proporcionarà les eines i estratègies més convenients que el professional aplicarà a cada cas.

A la segona fase, es definiran tres projectes de producció des de la perspectiva del teatre com a eina de cohesió comunitària, en altres tres localitats catalanes. Un cop definits aquests projectes, s’escolliran un artista local o vinculat a la ciutat, un espai de difusió cultural local on dur a terme la creació en residència, amb l’objectiu d’impulsar el territori, i el grup que participarà en la proposta.

El següent pas consistirà en la producció de la proposta escènica definida a la fase anterior i en la seva presentació davant del públic. L’últim tram del projecte (fase quarta) comportarà la seva avaluació: una comissió de seguiment avaluarà transversalment la proposta, amb l’objectiu d’extraure conclusions sobre la realitat catalana i les possibilitats i límits d’aquest tipus de projectes. La comissió valorarà els objectius i resultats del procés des de la formació fins a la fase d’exhibició, generant un material teòric que podrà ser presentat juntament amb els espectacles a mode de conclusions i estat de la qüestió, per tal de dissenyar noves perspectives i estratègies.

TransFORMAS i l’AADPC van entrar en contacte durant les V Jornades sobre exclusió social i l’educació en les arts escèniques (2013), organitzades per l’INAEM, l’Àrea d’Acció Social de la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre (seu de la trobada), entre d’altres. La voluntat conjunta de potenciar la professionalització d’aquesta especialitat escènica, i l’interès permanent de l’AADPC d’obrir nous àmbits de treball per als seus associats, poden fructificar en aquest programa, fonamental per al progrés de la nostra societat.

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta