L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) treballa i ha treballat sempre en la defensa dels drets laborals de l’artista en les especialitats artístiques de teatre, cinema i doblatge. Sobre aquesta darrera especialitat podríem destacar dues principals situacions i problemàtiques actuals derivades de la covid-19.

Situació del director de doblatge:

Primer artista perjudicat per la pandèmia. Observa una disminució salarial quan aquest dirigeix el doblatge d’una pel·lícula que està pensada per ser estrenada en els cinemes i, pel moment en el qual ens trobem, s’estrena directament en plataformes digitals. Les pel·lícules de cinema són molt diferents dels telefilms (pel·lícules dissenyades i realitzades per al format televisiu). Ni les trames, ni la quantitat de diàlegs, ni el nombre de personatges són comparables.

El salari per al director en una pel·lícula d’aquest tipus s’ha vist reduït a la meitat, i la dedicació en sessions s’ha vist augmentada aproximadament en un 25%. El que abans un director de doblatge podia fer en sis convocatòries de treball en aquests moments es fa en vuit, i així successivament.

Els necessaris protocols de salut i de protecció per al treballador que l’AADPC ha consensuat amb catorze estudis de doblatge a Catalunya [aquest era el nombre tancat aquest article]comporten que el temps existent entre un actor i un altre sigui més lent i que per als “ambients” es necessiti el doble de temps i el doble de sessions. Això posa de manifest novament els abusos que els treballadors artístics suporten, i en els quals no hauria de recaure les conseqüències que empobreixen les seves condicions salarials. Es precaritza encara més el seu treball.

Teledoblatge:

Nova modalitat de fer doblatge que ha originat un posicionament en contra, no només jurídic sinó també de sector. Aquesta modalitat no s’ha d’entendre des de la disposició de cadascun dels artistes de poder adquirir un estudi propi a casa seva o on aquest estimi convenient, sinó com una sortida excepcional i ajustada a un supòsit de pandèmia en la qual és el mateix estudi qui facilita els mitjans necessaris a l’actor, aporta la direcció i contracta laboralment. L’històric sindical que el doblatge ha construït no pot oblidar-se.

Cristina Calvet. Advocada Responsable Àrea Jurídica i Laboral de l’AADPC

 

T’interessarà també:

El delicat estat de salut de la indústria audiovisual catalana

Noves unions en el muntatge i el doblatge

Compartir.

Sobre l’autor

Advocada responsable del Departament Jurídic Laboral de l’AADPC

Deixa una resposta