Quan es fa la prestació d’un servei, el criteri que se segueix és aplicar-hi l’IVA que correspongui. Per tant, la norma o regla general és que no és possible facturar sense IVA; altrament, seria reconèixer que no som professionals de l’activitat que pretenem desenvolupar.

Els dos únics supòsits en què un professional o una persona física pot emetre una factura sense IVA són:

a) Quan la factura correspon a la cessió de drets d’imatge (atès que aquesta cessió no es considera com a activitat professional);

b) Quan de manera esporàdica, no habitual, la persona en qüestió imparteix un taller, seminari o algun tipus de formació, d’acord amb el que estableix l’article 20.10 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta