La jurisprudència ha determinat que la feina realitzada per artistes en espectacles públics és una relació laboral ordinària. En aquest sentit, per a l’artista la contractació més avantatjosa, en qualsevol cas, és la contractació per compte aliena, ja que el règim d’autònoms representa un cost econòmic més elevat, obligacions fiscals que cal complir i menys protecció quant a possibles prestacions de la Seguretat Social. La contractació per compte aliena proporciona un marc legal mínim que l’empresari sempre ha de complir, el del conveni col·lectiu d’aplicació. Així mateix, el nivell de protecció de la Seguretat Social és molt més avantatjós tant pel que fa a la cotització com a les possibles prestacions, com ara l’atur, la incapacitat temporal, etc.

Compartir.

Sobre l’autor

1 comentari

  1. M’havien dit que els artistes tenim una relació especial, no ordinària i que no funciona igual com les d’altres professionals.

Deixa una resposta