El posicionament de l’AADPC

Davant dels missatges apareguts a les xarxes socials sobre quin és el posicionament de l’AADPC referent als fets ocorreguts el darrer mes de juliol de 2018 al Teatre Lliure on l’actriu Andrea Ros denunciava, també a través de les xarxes, haver sofert maltractament per part del director Lluís Pasqual durant els assajos d’ El Rei Lear durant la temporada 2014/2015, l’AADPC manifesta:

• que el seu representant sindical, a disposició de tots els actors i actrius que treballin en un muntatge del Teatre Lliure siguin socis o no ho siguin, mai va rebre cap denúncia o queixa de part de l’Andrea Ros ni de cap altra actriu o actor que formés part d’aquell muntatge, ni durant els assajos ni durant les funcions següents;

• que mai es va rebre cap denúncia o queixa a la seu de l’AADPC per part de l’Andrea Ros o cap altra actriu o actor que formés part del muntatge per a poder actuar en conseqüència;

• que el soci Lluís Pasqual va decidir no respondre ni emprendre cap acció o manifestació públicament;

• que un cop havent-se informat amb diferents actors i actrius que formaven part del repartiment va veure que hi havia versions contràries i no coincidents dels fets;

• per tot això, per no poder tenir tota la informació necessària, l’AADPC no pot emetre ni emet cap judici ni cap comunicat manifestant la seva posició en aquest cas concret.

Evidentment, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya rebutja qualsevol forma de maltractament laboral i assetjament en les produccions teatrals i denunciarà i lluitarà pels drets de la persona que en sigui víctima sempre que en tingui coneixement.

Aprofitem per recordar que davant de qualsevol conflicte laboral podeu contactar amb el personal tècnic de l’Associació o bé amb el representant sindical, que estan a la vostra disposició i treballen per a tots.

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta