Ester Bartomeu, Carlos Briones, Anna Molins, Amàlia Sancho

 

Direcció: Manuel Pérez i Muñoz
Sots direcció:
Anna Molins Raich

Correcció: Sílvia Catasús

Disseny gràfic i maquetació edició impresa: Xavier Alamany

Impressió: Ediciones Rondas, SL 

Actualització de continguts: Núria Canals

Publicitat: Anna Molins (amolins@aadpc.cat)


Edició:
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.
Adreça: Fàbrica de Creació Fabra i Coats
C/ Sant Adrià, 20 · 08030 Barcelona Telèfon: 93 231 14 84
ISSN: 2385-748X

E-mail: entreacte@aadpc.cat

Compartir.

Sobre l’autor

Treballar la cultura, fer visible el món amb l'objectiu de millorar-lo. Tota la resta és folklore. Director d'Entreacte, entre moltes altres coses.

Deixa una resposta