Autor: Andreu Gomila

Escriptor i periodista especialitzat en arts escèniques

La barreja de gèneres, tan present en el teatre contemporani, ha produït el que se’n diu…

La capital catalana concentra bona part de la producció teatral del país, però sovint viu d’esquena…

Les coproduccions amb grans directors europeus obren una porta al nostre teatre