Autor: James Phillips i Jaume Costa

En l’assemblea general extraordinària de l’AADPC, que va tenir lloc el 28 d’octubre passat, es va aprovar el III Conveni col·lectiu d’actors i actrius de teatre de Catalunya. Les condicions salarials i normatives acordades en aquest Conveni s’apliquen des de l’1 de novembre d’aquest any i seran vigents fins al 31 de desembre de 2015 –amb l’opció que es puguin prorrogar per un període màxim de dos anys més.