Autor: Jordi Coca

Coincidint amb la publicació de l’assaig El teatre de Shakespeare en el seu context (Edicions…