Autor: Lluís Bonet

Director del programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona