Autor: Sharon G. Feldman

Professora, traductora teatral, vicedegana de les Arts i les Lletres (University of Richmond)