Publicitat

AUDIOVISUAL

Publicitat

PREMIS

OPINIÓ

Fem una radiografia del potencial per a l’exportació que presenten les nostres arts escèniques. Corria l’abril de 2012, Catalunya estava immersa en…