APGCC

Fragment del cartell de l’obra ‘La bruja y don Cristobal’.

El món cultural dóna suport als detinguts mitjançant les associacions professionals