audiovisua

Repassem alguns informes publicats en els darrers mesos per posar xifres al panorama audiovisual i…