Centralisme escènic

Produccions públiques que no surten de Barcelona, espectacles de fora que s’arruïnen en entrar-hi, dèficit…

La capital catalana concentra bona part de la producció teatral del país, però sovint viu d’esquena…