Entreacte 35 anys

Xavier Albertí reflexiona sobre el nostre idioma com una eina de futur i com els…