IA

Lluís Nacenta repassa oportunitats i riscos de l’aplicació de la intel·ligència artificial en el món…