© Lluís Cadafalch

Un any més, i esperonats per l’èxit de la convocatòria 2013, l’AADPC i l’AISGE, juntament amb Fundació Romea, conviden els seus associats a participar en el II Cicle de Lectures Dramatitzades, que té per objectiu donar feina al col·lectiu, tot oferint-los un aparador per a les seves creacions. Les quatre lectures que formaran part d’aquest cicle de 2014 pujaran a l’escenari de quatre teatres de Barcelona, entre els mesos de juny i desembre.

Tot i que les dates i els espais que acolliran les lectures encara estan per concretar –el Lliure de Gràcia, l’Akadèmia, el Romea i una de les sales alternatives de Barcelona es perfilen com els possibles escenaris del cicle–, les línies mestres del projecte 2014 estan perfectament definides. És un bon moment, així, doncs, per fer-vos-en cinc cèntims.

 

Qui decideix?

Enguany, una comissió artística formada per dos membres dels òrgans de direcció de l’AADPC, l’AISGE i Fundació Romea s’encarregarà de proposar les temàtiques de cada lectura, així com de seleccionar els projectes participants i el seu director/a; conjuntament amb aquest/a director/a, també definirà els possibles espais que hauran d’acollir el muntatge. Per últim, i en funció de la qualitat del muntatge, decidirà si s’enregistra en àudio.

En aquesta edició, i a proposta del Lliure, es contactarà amb la direcció d’aquest teatre per valorar si s’implica en la selecció del projecte que es portarà a terme allà.

L’ordre de representació de les lectures es decidirà una vegada rebudes totes les propostes i preseleccionats els quatre projectes.

 

Requisits i calendari

D’entre totes les obres presentades, la comissió artística n’escollirà dues d’escrites originàriament en català i dues d’autors internacionals: en tots dos casos, els textos poden ser clàssics o contemporanis; en el segon, a més, es valorarà la qualitat de la traducció dels textos al català.

La convocatòria per als associats de l’AADPC i AISGE que vulguin presentar-se com a directors/es d’escena amb un projecte de lectura es tancarà el 17 de març, mentre que la convocatòria per escollir els intèrprets d’aquest segon cicle de lectures dramatitzades restarà oberta del 17 de març al 17 d’abril.

El director o directora de cada lectura seleccionarà el repartiment a partir dels actors i actrius que responguin a aquesta convocatòria. Com ja sabeu, cap dels intèrprets de l’edició passada podrà repetir en l’edició actual: d’aquesta manera, l’AADPC i AISGE vetllen perquè el major nombre d’associats possible pugui beneficiar-se de la iniciativa.

Un cop establertes les lectures i l’equip que les durà a terme (sis intèrprets com a màxim, més el director/a d’escena), així com l’espai i la data de cada representació, hi haurà tres dies d’assaigs previs a la presentació pública de la lectura i un assaig general el mateix dia. La comissió visitarà els assaigs per garantir el bon desenvolupament de l’activitat. Es tracta d’una activitat professional i, per tant, remunerada.

Els organitzadors, finalment, en faran difusió als mitjans de comunicació i als programadors, per tal que puguin assistir a les representacions i, en el cas d’aquests últims, valorar la possibilitat de portar els muntatges als seus teatres.

 

ENVIAMENT DE PROPOSTES

Directors/es: Cal omplir un formulari (consulteu www.aadpc.cat) i enviar el dossier del projecte a bustia@aadpc.cat, amb el títol de l’obra, el nom de l’autor, la sinopsi, la informació sobre si l’obra ja ha estat estrenada i on, si es disposa de la traducció al català i quina és (en el cas de les internacionals), el text de l’obra, un CV complet, el nombre d’actors en escena, la categoria en la qual s’emmarca i una proposta escènica (breu explicació del projecte i les motivacions).

Actors/actrius: Cal omplir un formulari i enviar el CV complet amb una fotografia.

Compartir.

Sobre l’autor

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Deixa una resposta