Opinió

El relatiu bon moment a l’exterior de les nostres arts escèniques no seria el mateix…