Tot actor ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social en el règim general d’artistes durant tots els dies de feina. No obstant això, és imprescindible tenir presents les diferències per tal de comunicar a l’empresari la necessitat d’incloure’ns en el règim general d’artistes de la Seguretat Social, ja que és una obligació imposada per llei a l’empresari i, a més a més, és més beneficiós per a l’artista pel que fa a la cotització a la Seguretat Social.

Concretament, el règim general d’artistes protegeix el fet de treballar esporàdicament i per un període curt de temps, ja que a diferència del règim general, un dia de feina no equival a un dia cotitzat, sinó que un dia de feina representa més d’un dia cotitzat. Per tant, si treballem cinc dies en el règim general representarà que cotitzem cinc dies a la Seguretat Social. En canvi, si cotitzem en el règim general d’artistes aquests cinc dies de feina es convertiran en més de cinc dies cotitzats.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta