La Perla 29

Diverses estrenes i publicacions aporten noves lectures del repertori i la història Auca#3