transFORMAS

A fi de promoure projectes relacionats amb la transformació social, l’AADPC impulsa juntament amb l’entitat transFORMAS el programa “Teatre com a eina per a la millora social”, que dotarà aquesta branca de l’escena de professionals preparats. Tot i que el projecte es troba en fase d’estudi per part de les institucions i altres entitats, des d’Entreacte us en volem fer cinc cèntims.