Autor Entreacte

Revista d'arts escèniques i audiovisuals de Catalunya. Des de 1988.

Eines
Escenografia express
Per

www.atrezzoalmirall.com

Des de 1886, ens diuen en aquest portal que vesteixen ficcions teatrals, i des de temps més recents, també cinematogràfiques i televisives. Almirall és una empresa de lloguer de mobles i attrezzo que ha aportat material, entre d’altres, a

All News
Entreacte Digital
Per