Autor Manuel Pérez i Muñoz

Treballar la cultura, fer visible el món amb l'objectiu de millorar-lo. Tota la resta és folklore. Director d'Entreacte, entre moltes altres coses.

Opinió
reGENEREció
Per

Referint-se a la Barcelona de finals dels seixanta, el polifacètic director de teatre i cinema Pierrot, icona del cabaret, escrivia que “un maricón pobre era un maricón y un maricón rico era un rico”. La fotografia d’aquest moment precís és …