Autor: La Mía (Cristina Abelló Aguilera)

Productora i gestora cultural.