Casa de nines

Mercè Saumell escriu una retrospectiva sobre Casa de nines coincidint amb la seva continuació: Casa de nines, 20…