Arriba la tercera edició d’un curs fonamental per a qualsevol gestor de projectes.

Després de l’experiència satisfactòria de dues edicions del curs Producció i gestió d’arts escèniques per a creadors, presentem una tercera edició que consolida el curs com a punt de referència en la formació de professionals en l’àmbit cultural i artístic. Aquesta edició integra noves propostes i nous col·laboradors i ofereix la màxima qualitat a través d’una investigació permanent de la realitat que ens envolta, per tal de donar les eines més eficients i adequades als creadors que lluiten i treballen per realitzar els seus projectes amb èxit.

Els alumnes que han cursat les dues edicions anteriors ens han ajudat a través dels seus comentaris, suggeriments i propostes a entendre millor i més profundament les seves necessitats, dubtes i preocupacions. El nostre repte i objectiu és apropar-nos cada vegada més als elements pràctics i eficients que calen per a la consolidació de projectes creatius en el nostre entorn.

Tots els professionals que intervenen en el curs com a docents o col·laboradors tenen un gran coneixement del sector. Hi aporten la seva experiència, la seva perspectiva i la seva anàlisi de la situació de les arts escèniques i de l’àmbit cultural en general. Són mirades diferents que ens donen una visió i un tractament polièdrics, rics, diversos, amb un mateix objectiu: aprofundir en la naturalesa de la creació, en el projecte, i potenciar el servei que els creadors ofereixen a la societat: art, cultura, sector, àmbit, professionalitat. La visió i el tractament dels projectes els han de fer més atractius, amb propostes múltiples i variades que facin obrir el ventall d’ofertes, consolidar el públic i ampliar el volum de consumidors culturals.

El concepte de PROJECTE es consolida com a eix transversal d’aquesta formació i creix, s’amplia, esdevé plural, i s’apropa a altres conceptes que el complementen i enriqueixen: oferir, col·laborar, potenciar, diversificar, proposar, canviar.

Conscients de la realitat econòmica que ens envolta, de la (molta) oferta i (escassa) demanda actual, del baix consum cultural enfront de l’augment i la potenciació de l’entreteniment, ens cal ser més exigents i treballar més i millor.

Una novetat: xarxes i mercats

Dins del temari del curs presentem una novetat, tres sessions denominades Xarxes i Mercats, en les quals tres professionals coneixedors dels mercats, xarxes, festivals, fires, centres culturals, entitats culturals i artístiques de l’àmbit nacional i internacional expliquen com hem de treballar, investigar i cercar els contactes adequats: estratègies de comunicació i presentació dels projectes, seguiment dels contactes establerts, manera d’establir cooperacions i col•laboracions a llarg termini segons la naturalesa dels projectes… El que podem oferir, el que necessitem, els intercanvis que podem proposar, les noves creacions que poden sorgir a partir d’aquestes noves maneres de relacionar-se entre diferents agents del món cultural i artístic.

Renovem els nostres objectius i el nostre compromís: proporcionar mètodes i coneixement que ens permetin obtenir millors resultats, dissenyar nous camins per anar més lluny, a llocs diferents, alguns encara per descobrir, treballar millor, en bones condicions, canviar el que no ens agrada i ens impedeix avançar, inventar el futur amb l’art i la cultura com a eines bàsiques, i imprescindibles.

Volem donar les gràcies a tots els professionals que han format part del curs i als que ens continuen acompanyant; i als nous, benvinguts. Tots ells ens ajuden a ser el que som.


Dates: entre el 15 de setembre i el 17 de desembre.

Lloc: Institut del Teatre.

Preus: 670 € socis / 870 € no socis.

Hi ha la possibilitat d’apuntar-se a mòduls solts.

Les places són limitades. Per a més informació sobre el curs, descomptes i modalitats de pagament, adreceu-vos a l’AADPC.

Compartir.

Deixa una resposta