Des del dia 14 de març, data en què es van suspendre els espectacles públics a l’Estat (un dia abans a Catalunya), els actors, les actrius i la resta d’artistes que prestaven serveis en espectacles públics, en línies generals, no es van poder acollir a les mesures excepcionals derivades dels ERTO ni a la prestació ordinària d’atur, pel fet de no complir els requisits exigits per accedir-hi.

El passat 7 de maig va entrar en vigor l’accés extraordinari a la prestació dels artistes en espectacles públics. Aquesta mesura va ser aprovada pel Govern a través del Reial decret llei núm. 17-2020, de 5 de maig, arran de les demandes i peticions formals impulsades des de ConARTE (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo), confederació de la qual forma part l’AADPC i de la qual també és president Àlex Casanovas, president de l’AADPC, juntament amb altres sindicats del sector.

A grans trets, l’esmentada prestació reconeixia el dret a accedir a una prestació d’atur durant un període de quatre o sis mesos, sempre que s’acredités un mínim de vint altes en el Règim General de la Seguretat Social, especialitat Artistes, durant el període comprès entre el 14 de març de 2019 i 14 de març de 2020. Ara bé, el Govern no havia atès la totalitat de les demandes sol·licitades pels sindicats del sector, ja que la prestació consumeix els dies cotitzats durant l’últim any, no té caràcter retroactiu i no es pot compatibilitzar amb els ingressos procedents d’un contracte laboral a temps parcial, motiu pel qual tant des de ConARTE com des de l’AADPC i la resta de sindicats representatius del sector es continuà treballant per, entre altres objectius, millorar les condicions de la nova prestació.

El personal laboral que presta serveis en el SEPE està treballant sense disposar dels recursos necessaris per poder fer front a l’allau de sol·licituds. Ara bé, el paper del SEPE, en tant que organisme del Sistema Nacional d’Ocupació, no ha estat a l’alçada de la situació, dificultant l’accés a l’esmentada prestació i, en conseqüència, limitant l’acció protectora de la Seguretat Social.

A partir del dia 27 de maig, i gràcies al treball realitzat des de ConARTE i la resta de sindicats que aglutinen les persones treballadores de la cultura, es van simplificar i aclarir els requisits per accedir a la prestació extraordinària a través del Reial decret llei núm. 19-2020.

Tot i les últimes modificacions operades, a la pràctica el SEPE continua entorpint la concessió de la prestació a possibles beneficiàries; per exemple, no està donant la possibilitat d’optar entre la prestació ordinària i la prestació excepcional a les persones que poden accedir a les dues. En aplicar la norma de forma incorrecta es conculquen els drets de les artistes. En aquest punt, cal remarcar que les afectades poden impugnar la resolució, tot i que a la pràctica poques persones decideixen reclamar judicialment.

També estan tenint moltes dificultats per fer gestions ordinàries, com són reprendre l’atur després de tenir una alta puntual per un bolo. Aquestes dificultats s’agreugen per la freqüent impossibilitat de contactar amb el personal del SEPE, així com pel seu desconeixement del Règim d’Artistes. És per aquest motiu que la reivindicació de disposar d’una finestreta única a la qual poder dirigir-se cobra més sentit que mai.

Així, tot i haver treballat i cotitzat, les artistes estan tenint grans dificultats per accedir a una prestació que els permeti subsistir durant aquesta crisi, derivant en una situació d’especial vulnerabilitat i desprotecció.

Constatat que el SEPE viu d’esquena al sector, es posa de manifest ara més que mai la importància de desenvolupar normativament les recomanacions contingudes a l’informe de la subcomissió per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista, i, en concret, la necessitat d’instaurar a la Seguretat Social un règim d’intermitència que s’adeqüi veritablement a la naturalesa de la relació laboral de les artistes que presten serveis en espectacles públics. Només així es complirà amb efectivitat l’acció protectora que a tot règim de la Seguretat Social se li pressuposa.

Andrea Leunda. Advocada de l’AADPC

 

T’interessarà també:

El doblatge en situació covid-19

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta