Autor: Carmen Abarca

Tribuna escrita per Carmen Abarca, presidenta del GAC (Guionistes Associats de Catalunya)