Opinió

Aprofitant el doble sentit del mot funció, es podria representar gràficament la història recent del nostre teatre posant els últims quaranta anys a l’eix d’abscisses i en el d’ordenades la quantitat anual d’obres representades de l’anomenat teatre de text. La …

Roma va cremar l’any 64, Londres el 1666, Chicago el 1871, Troia el 2200 abans de Crist…, i els estudis Orphea Films de Montjuïc van cremar el febrer de 1936. Posem-nos en situació. Es rodava María de la O (“…que …

Institut del Teatre

El juliol passat, pels volts del dia 10, la premsa catalana va recordar a les pàgines de cultura Joan Capri, un dels còmics més populars del teatre català del segle XX. Alguns reis mediàtics van baixar del tron televisiu per …

La pujada de l’IVA, el setembre de 2012, impulsada pel Partit Popular, va suposar un cop molt dur per a la indústria cultural espanyola: la major part de les activitats relacionades amb l’oci cultural van passar del 8% al 21%.…

Com canvien els temps. Llegim en un diari de 1971 (agost), a la secció de cultura, l’article d’un crític que es planyia perquè els empresaris teatrals barcelonins de l’època s’obstinaven (sic) a mantenir obertes les sales durant els mesos d’estiu, …

1 2 3 4 5 9