Autor: Esther Montero

Iniciatives per visibilitzar el treball de les dones en les arts escèniques.

Us presentem un mètode radicalment innovador de produir experiències teatrals.

Edimburgh Fringe Festival

A propòsit del Fringe d’Edinburgh.

The Valley of Astonishment

És l’artista el qui ha d’anar per la corda fluixa, no el sector cultural.